BRIGGS and STRATTON 100 ml červené

67 

Popis

BRIGGS and STRATTON 100 ml červené

 • Fuel Fit chrání vaše motory a udržuje palivo čerstvé po dobu až 3 let, a to i při delších obdobích skladování – ideální pro sezónně používané zahradní stroje.
 • K dispozici je ve 100 ml a 250 ml baleních.
 • 100 ml přísady Fuel Fit ošetří 10 ltr bezolovnatého paliva.

NOVINKA PRO OŠETŘENÍ PALIVA OD BRIGGS STRATTON®
Nová a vylepšená přísada do paliva Fuel Fit® od firmy Briggs Stratton udržuje palivo čerstvé a chrání motory více než kdy předtím. Fuel Fit nejenže udržuje karburátor čistý pro snadné startování, ale nyní také chrání proti korozivním účinkům etanolu a udržuje stabilitu paliva po dobu až 3 let.

Dnešní paliva s příměsí etanolu mohou poškozovat motory, protože přitahují vlhkost. Etanol se snadno spojuje s atmosférickou vlhkostí a vytváří směs etanolu a vody, která má vysoce korozivní účinky na vnitřní části motoru. Palivo také začne degradovat téměř ihned poté, co jej načerpáte. Vytváří se gumové a fermežové úsady, díky kterým se mohou mohou zasekávat ventily a ucpávat palivové vedení a trysky karburátoru, což má za následek závažné problémy při startování motoru, špatný výkon motoru a jeho přehřívání nebo i únik paliva.

Nově vyvinuté pokročilé složení přísady Fuel Fit s trojitým antioxidantem a dalšími složkami chrání vaše motory prostřednictvím nejnovějších technologií:

 • Ochranný prostředek proti korozi tvořící ochrannou bariéru na kovových částech proti škodlivým účinkům směsi etanolu a vody
 • Detergentní složky zabraňující hromadění gumových a fermežových úsad na vnitřních částech motoru
 • Deaktivátory kovů zastavující chemické reakce způsobené rozpuštěnými kovy v palivu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 • Typy nebezpečnosti:
 • R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
 • R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
 • R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
 • R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
 • R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Značka: BRIGGS and STRATTON
EAN kód: 4016153558448
Záruka: 24

Sečení trávníku

Sečení trávníku je základní činností při jeho údržbě. Cílem sečení je zachovat jednotnou výšku okrasného trávníku na celé ploše.

 • Sečení trávníku podporuje odnožování trávníku, a tím jeho zahušťování.
 • Sečením potlačujeme výskyt některých plevelů
 • Vždy používáme řádně nabroušené nože sekačky
 • Okrasný trávník zkracujeme max. o 1/3 jeho délky

Jak vybrat sekačku

Při výběru sekačky je důležité ujasnit si, kde přesně ji budeme používat. Jedním z hlavních parametrů, které musí vzít v úvahu je velikost plochy, kterou chceme sekat. Zvážit musíme dostupnost elektrické energie, podle toho volíme pohon sekačky. Svou roli hraje i terén. Další tipy a rady pro výběr sekačky najdete na stránce: Jak vybrat sekačku