Riwall 0,5 L

79 

Popis

Riwall 0,5 L

Celoroční olej Riwall pro 2-taktní motory (0.5l)

 • Kvalitní celoroční motorový olej pro 2-dobé motory.
 • Objem: 0,5 l.

Obecně o olejích zn. Riwall PRO:

 • Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil.
 • Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů BriggsandStratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem.
 • Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.

 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.
 • Obsahuje sulfonát vápenatý. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Není látkou perzistentní, bioakumulativní a toxickou nebo vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní dle kritérií v příloze XIII. nařízení ES (PBT, vPvB). Hořlavá kapalina. Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí. Při dlouhodobém, resp. často opakované expozici může dojít k podráždění očí a kůže. Prodloužený přímý kontakt může vést k odmaštění pokožky a následnému podráždění. Inhalace olejové mlhy může podráždit dýchací cesty. Nepředpokládá se, že by mohl vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Značka: Riwall
EAN kód: 8595123402722
Záruka: 24

Sečení trávníku

Sečení trávníku je základní činností při jeho údržbě. Cílem sečení je zachovat jednotnou výšku okrasného trávníku na celé ploše.

 • Sečení trávníku podporuje odnožování trávníku, a tím jeho zahušťování.
 • Sečením potlačujeme výskyt některých plevelů
 • Vždy používáme řádně nabroušené nože sekačky
 • Okrasný trávník zkracujeme max. o 1/3 jeho délky

Jak vybrat sekačku

Při výběru sekačky je důležité ujasnit si, kde přesně ji budeme používat. Jedním z hlavních parametrů, které musí vzít v úvahu je velikost plochy, kterou chceme sekat. Zvážit musíme dostupnost elektrické energie, podle toho volíme pohon sekačky. Svou roli hraje i terén. Další tipy a rady pro výběr sekačky najdete na stránce: Jak vybrat sekačku