V-Garden SAE 30 API SL/CF 0,6 l

72 

Popis

V-Garden SAE 30 API SL/CF 0,6 l

  • Motorový olej pro 4-taktní motory.
  • Objem: 0,6 l

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti:
H315 – Dráždí kůži H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 – Způsobuje vážné poškození očí. H319 – Způsobuje vážné podráždění očí H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H413 – Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. R41 – Riziko závažného poškození očí. R43 – Může způsobit senzibilizaci při styku s kůží. R51/53 – Toxická pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí. R53 – Může vyvolat dlouhodobé účinky na vodní prostředí. R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním pro-středí

Značka: V-Garden
EAN kód: 8595557901709
Záruka: 24

Sečení trávníku

Sečení trávníku je základní činností při jeho údržbě. Cílem sečení je zachovat jednotnou výšku okrasného trávníku na celé ploše.

  • Sečení trávníku podporuje odnožování trávníku, a tím jeho zahušťování.
  • Sečením potlačujeme výskyt některých plevelů
  • Vždy používáme řádně nabroušené nože sekačky
  • Okrasný trávník zkracujeme max. o 1/3 jeho délky

Jak vybrat sekačku

Při výběru sekačky je důležité ujasnit si, kde přesně ji budeme používat. Jedním z hlavních parametrů, které musí vzít v úvahu je velikost plochy, kterou chceme sekat. Zvážit musíme dostupnost elektrické energie, podle toho volíme pohon sekačky. Svou roli hraje i terén. Další tipy a rady pro výběr sekačky najdete na stránce: Jak vybrat sekačku