Správné sečení trávníku

Výška sečení je jedním z faktorů, který rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu v pěstování okrasného trávníku. Zvolená výška sečení může trávník dále rozvíjet a zkrášlovat, ale také může škodit. Jak je to tedy správně? 

Tři základní požadavky pro správné sečení okrasných trávníků

Zde jsou tři základní požadavky pro správné sečení okrasných trávníků:

 • sečení provádíme tak často, abychom odstranili jen 1/3 asimilační plochy trávníku
 • kvalitní trávník vyžaduje kvalitní  řez – sečení provádíme ostrým nožem
 • doporučená výška sečení okrasného trávníku je 3-5 cm

Pravidelné a správné sečení trávníku významně pomáhá v jeho další údržbě a k jeho kráse a zdraví. Trávník houstne, lépe odolává tlaku plevelů. Nezapomeňte vše podpořit také kvalitní výživou trávníku, Váš trávník si zaslouží kvalitní trávníková hnojiva. A samozřejmě dva krát ročně vertikutace trávníku.

Nyní již podrobněji o sečení trávníku:

Jak často sečeme trávník?

Četnost sečení trávníku je závislá na

 • druhu trávníku
 • na složení travní směsi
 • na ročním období
 • rychlosti vývoje trávníku a jeho růstu

Zaměříme se okrasný trávník. Četnost jeho sečení je až 60x za rok. Z toho vyplývá, že se někdy seče i dvakrát týdně, dle vývoje růstu a počasí. Je to hodně? Green na golfovém hřišti se seče v sezoně každý den …

U okrasných trávníků je důležité dodržovat zásadu:

sečení provádíme tak často, abychom odstranili jen 1/3 asimilační plochy trávníku

Při porušení této zásady snižuje schopnost regenerace trávníku. Nyní do toho vstupuje i složení trávní směsi, ze které je trávník složen.

Snížíme-li lipnici luční z 60 mm na 40 mm výšky, ubrali jsme 1/3 výšky, ale asimilační plocha je snížena o 50%.

Každá odrůda má trochu jinou stavbu a jinou listovou plochu. Podívejme se na to trochu odborněji. Viz graf.


Sečení provádíme jen ostrým nožem

Pro sečení je třeba využívat jen a pouze kvalitní stroje a ostrý nůž u sekačky.

Nejkvalitnější sečení je s vřetenovou sekačkou. Seče trávu na principu nůžek, řez travního listu je rovný a neroztřepený.

Při sečená rotační sekačkou, a je jedno jestli s elektrickým nebo benzínovým motorem, dochází k roztřepení listů. Čím je ostřejší nůž, tím je roztřepení listů trávníku menší.

Při sečení s tupým nožem dochází k velkému roztřepení. A to může mít za následek následné 

 • hnědnutí špiček listů
 • špatnou a pomalou regeneraci
 • snížení obrany trávníku proti chorobám

Na poškozených listech je velká pravděpodobnost výskytu chorob a plísní.

product_1710456 hecht-5030-vretenova-sekacka

Sekačka vřetenová

AL-KO Premium 380 HM COMFORT

Sekačka vřetenová

HECHT 5030

Složení trávníku X výška sečení

Každá odrůda, ze které je složena travní směs, má pro Váš trávník jiné požadavky na výšku sečení.

Nejnižší výšku sečení snáší psinečky a kostřavy červené. Tyto odrůdy se proto používají na golfové greeny. Psinečky snesou sečení na výšku jen 5 -15 mm. Lipnice luční a Jílek vytrvalý snesou sečení  na výšku 20-40 mm.

U okrasných trávníku, kde je složení většinou z kostřavy červené, lipnice luční a jílku vytrvalého, se doporučuje výška sečení 30-50 mm. Doporučená minimální výška by se měla dodržovat.

V případě nedodržení, je sečení stresovým faktorem pro trávník a významně ovlivňuje jeho regenerační schopnost, rychlost znovu obrůstání a náchylnost k chorobám trávníku.

Sečení nových trávníků

Jak postupujeme u nových trávníku? 

U nových trávníků sečení podporuje lepší zakořenění, omezuje růst plevelů, ale nesmí poškodit odnožovací zónu a samozřejmě, jak jsme již zmínili výše, je třeba zajistit dostatečnou asimilační plochu.

 • 1. seč po výsevu provádíme při výšce 60-100 mm dle hustoty nového trávníku ( průměr 70-80 mm )
 • výšku postupně snižuje, vždy max. o 1/3
 • používáme ostré nože
 • sečeme za suchého počasí

Sekačka VeGA 46 HWXV
Fieldmann FZR 5125-B

Sekačka 

VeGA 46 HWXV

Sekačka 

Fieldmann FZR 5125-B

Shrnutí

 • okrasný trávník sečeme na výšku 3-5 cm. 
 • sečení trávníku provádíme, když je trávník suchý.
 • trávník snižujeme maximálně o 1/3 asimilační plochy
 • pro sečení používáme ostrý nůž, aby stébla nebyla roztřepená